Vergadering 6 mei 2019 – Pinus project deel 5

Voor Pinus sylvestris is het momenteel een heel belangrijke periode. Afhankelijk van je boom en doel kan je nu de kaarsen nijpen of breken om alzo gewenste backbudding te verkrijgen. Als je dit goed doet, kan je de groeikracht van je boom ook in evenwicht brengen over de ganse boom. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van je boom dien je dan ook nog je bemesting en watergift hier op aan te passen. Je dient hier dan ook altijd bedachtzaam te werk te gaan, en goed nadenken wat je later wenst te bereiken. In oktober 2014 hebben we bij Eda Uchi Kai een gezamenlijk project opgestart waarbij we met zijn allen deze boomsoort proberen op te volgen, en elkaars ervaringen aan elkaar doorgeven. Deze vergadering was de 5de keer dat we deze bomen nog eens onder loep namen…

Elk jaar brengen we deze bomen opnieuw mee, en bespreken we samen met de ganse groep wat er huidig jaar mee gedaan is, wat er nog dient te gebeuren in de toekomst.Welke technieken zijn gebruikt, bemestingsschema en verzorging komen aan de orde…

Aan de hand van enkele voorbeelden laat Jean-Paul Polmans ons zien hoe we best te werk gaan bij het breken van kaarsen. Hoe verdelen we de groei over de boom? Waar hebben we nog groei nodig, en waar niet? Welk deel van de boom is krachtig, enz…

Enkele bomen hebben nog een lange weg te gaan richting bonsai, maar na 5 jaar zijn ook al enkele exemplaren bijna rijp genoeg om al tentoongesteld te worden. Sommige exemplaren zal je dan ook al kunnen zien op de 4de Eda Uchi Kai Ten op 2 & 3 november 2019, samen met enkele andere project-boomsoorten die we in onze club hebben opgestart, zoals Larix en Prunus mahaleb. Hier zal dan ook aan de hand van beeldmateriaal de evolutie van de boom bij gepresenteerd worden…

De volgende keer gaan we het hebben over biologische bestrijding van ziektes bij bonsai. Tot dan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate ยป