Vergadering 4 juni 2018 – Pinus project deel 4

Eind 2014 zijn we gestart met een project rondom Pinus sylvestris als bonsai. Hierbij kregen onze clubleden de kans om een Pinus sylvestris yamadori op te starten. Bedoeling van dit project was vooral om van elkaar te leren, en dit door geregeld eens deze bomen gezamenlijk te bespreken, zodat we ze goed kunnen opvolgen en alzo van elkaars werkmethoden kunnen bijleren. Want het zijn natuurlijk allemaal unieke bomen, en ook iedere eigenaar behandeld zijn bomen net iets anders. Het seizoen van het snoeien van kaarsen is weeral bijna daar, daarom hebben we deze vergadering onze projectbomen nog eens van het schap gehaald, om ze nog eens opnieuw te evalueren. Elke boom kreeg weer het deskundige advies van Jean-Paul Polmans mee, die ondertussen al jarenlange ervaring heeft met deze boomsoort…

Een allesomvattende uitleg voor de juiste verzorging van Pinus sylvestris is helaas heel moeilijk neer te schrijven, want de regels rondom nijpen of snoei van kaarsen, het plukken van oude naalden, de watergift en bemesting, zijn zeer afhankelijk van de fase waarin je boom zich bevind. Er bestaat dan ook niet echt exact een dag op de kalender wanneer je kaarsen moet snoeien, of andere technieken moet toepassen. Vaak hangt dit af van het weer dat we gehad hebben, en de ontwikkeling van de boom zelf. Het is dan ook meer kwestie van je bomen goed te kennen, en alzo proberen in te schatten wanneer het beste tijdstip daar is.

De reden waarom we kaarsen snoeien is vooral om backbudding en betere vertakking te verkrijgen, en de boom binnen zijn silhouet te houden. Als we nooit kaarsen zouden breken of snoeien, zou de boom al snel veel te breed of te hoog worden. Te vroeg in het seizoen kaarsen snoeien kan echter leiden tot clustervorming in plaats van de gewenste backbudding. Als je het te laat in het seizoen doet, kan er te weinig tijd zijn voor de nieuwe knoppen om zich te ontwikkelen. Er is natuurlijk ook verschil tussen kaarsen breken (waarbij je een bepaald percentage van de kaars laat staan) en het volledig wegsnoeien van de kaars. Welke techniek je moet toepassen hangt af van de ontwikkeling van je boom, en het resultaat dat je wil behalen in hetzelfde jaar.

Het is van essentieel belang om watergift en bemesting ook goed af te stemmen op wat je wil bereiken. Veel water en mest zal automatisch langere naalden tot gevolg hebben, iets wat je natuurlijk liever niet hebt op bomen die stilaan in hun eindfase geraken. Korte naalden krijg je enkel door de boom aan de droge kant te houden, en slechts spaarzaam te bemesten. Bij een boom in opbouw is de lengte van de naalden minder belangrijk, en kan men meer bemesten en meer water geven. Niet onbelangrijk is ook dat je bomen steeds in goede gezondheid verkeren gedurende het jaar. Insecten of schimmels kunnen een Pinus wel degelijk verzwakken, en om dat te vermijden moet je weer tijdig ingrijpen indien nodig, of zelfs preventief spuiten met systemische insecticiden en fungiciden.

Om even aan te tonen hoe snel het kan gaan bij deze boomsoort; onderstaand exemplaar is ondertussen nog maar iets meer dan 3,5 jaar in training als bonsai, en begint nu al stilaan in de verfijningsfase te komen. De eerste foto is van oktober 2014, de tweede van 4 juni 2018…

Het tweede voorbeeld is nog niet zo ver ontwikkeld als vorig exemplaar, maar begint nu ook in een fase te komen waar er keuzes moeten gemaakt worden, en er aan de verdere vormgeving moet gedacht worden. Ook hier zit er weer 3,5 jaar tussen de eerste en tweede foto…


Het is niet meteen de meest eenvoudige boomsoort als bonsai, maar mits je er goed aan werkt, en de juiste technieken toepast op de juiste tijdstippen, zal de boom dankbaar reageren en kan je op relatief korte termijn wel zeer goede resultaten behalen met Pinus sylvestris. Ik zou zelfs durven zeggen, Pinus sylvestris is een boomsoort die je zeker in je bonsai collectie moet hebben.

Onze tokonoma opstelling voor deze avond werd verzorgd door clublid Alain. Hij had een shohin opstelling gemaakt met zijn Acer p. ‘Shishigashira’ die hij ondertussen al meer dan 20 in zijn collectie heeft, samen met een wilde wingerd en Hosta.

Ziezo, de laatste vergadering van het voorjaar zit er alweer op. In september gaan we weer aan de slag. Eda Uchi Kai wenst iedereen natuurlijk een prettig zomerverlof en/of vakantie toe. Vergeet niet te genieten van het mooie weer! Maar vergeet ook zeker niet de verzorging van je boompjes als je op reis gaat!

Tot de volgende keer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate ยป