Vergadering 6 oktober 2014 – Opstart EUK Pinus project

In navolging van ons Larix project dat we eind 2011 hebben opgestart, zijn we nu ook van start gegaan met een gelijkaardig project, maar dan met Pinus sylvestris als boomsoort. Een heel mooie boomsoort voor bonsai doeleinden, want we kennen allemaal wel de mooie kwaliteiten die een yamadori Pinus sylvestris kan bezitten. Een mooi oude dikke schors, en dode hout partijen die soms zeer interessant kunnen zijn. De soort reageert dan ook nog goed op bemesting en bonsai technieken, een ideale kandidaat dus…

JP Polmans heeft de club wederom voorzien van een mooi lot yamadori Pinussen, die we dan als clublid hebben kunnen aankopen voor een heel zacht prijsje. Het verworven geld van de verkoop van deze dennen zal voor een groot deel ook teruggaan naar de clubkas, dus we investeren ook wel een beetje in het programma van volgend jaar door deel te nemen aan dit project. We gaan weer proberen om deze bomen over een langere periode als een gezamenlijk project te evalueren, en dit vooral met de bedoeling om van elkaar te leren. Waarom gaat het bij de ene Pinus al wat beter dan bij de andere? Welke ingrepen of verzorging zijn er gebeurd? Welke ingrepen zijn er gebeurd? Enzoverder… Let op, het is zeker geen wedstrijd om er als eerste een bonsai van te maken! Bedoeling is om er binnen de 5 à 10 jaar jaar een redelijk presenteerbaar boompje aan over te houden, en dat we onze ervaringen met deze boomsoort delen met de rest van de leden. Het is dus een leerproject voor iedereen in de club!

Een mooi lot yamadori Pinus om ons project op te starten...
Een mooi lot yamadori Pinus om ons project op te starten…

Enkele punten die we wel in ons achterhoofd moeten houden: het zijn Pinus yamadori, en sommige waren al wat langer uitgegraven, maar andere exemplaren waren nog maar vrij recent uitgegraven. Het zijn en blijven natuurlijk yamadori, en dat betekend dat er af en toe er wel eentje bij kan zitten die het niet zal halen. JP zal dan de boom – mits hij het volgend voorjaar niet haalt – vervangen door een ander gelijkaardig exemplaar. Maar het is dus zeker raadzaam om niet te snel van start te gaan, en te wachten tot het voorjaar wanneer de knoppen uitlopen, en de boom goed gezond reageert, vooraleer men zware of stresserende technieken begint toe te passen. Je kan de boom al eens te behandelen met een systemisch insecticide zoals Confidor of Provado, en een winterbehandeling met Oliocin of Elefantöl kan ook nooit kwaad, daar dit de eitjes van de beestjes achter de schors zal verstikken. Het is ook raadzaam om ze deze winter wat beschut te overwinteren, en ze zeker niet bloot te stellen aan zware vorst.

Individuele bespreking van het startmateriaal...
Individuele bespreking van het startmateriaal…

Na het mooie nieuws dat Eda Uchi Kai wederom in de prijzen is gevallen tijdens de Euro Top 30 bonsai in Mulhouse, zijn we gestart met het individueel bespreken van een 14 tal boompjes. Na de gezamenlijke bespreking heb ik er telkens een foto van genomen. Bij sommige bomen is al een eerste kleine snoei uitgevoerd om al een keuze te maken in het ontwerp van de boom. Dode takjes kan men ook altijd verwijderen, en vergeet ook niet het sphagnum mos te verwijderen zodat de boom zeker niet te nat blijft staan in de winter.

Klaar voor de foto!
Klaar voor de foto!

Hieronder nog wat  foto’s van enkele boompjes die we besproken hebben…

EUK Pinus project 06-10-2014 boom 5

EUK Pinus project 06-10-2014 boom 9

EUK Pinus project 06-10-2014 boom 11

EUK Pinus project 06-10-2014 boom 13

Tot zover de opstart van dit nieuwe EUK Pinus project. Verzorg de boompjes zeker goed, en probeer te onthouden wat je er allemaal mee gedaan hebt. Waarschijnlijk gaan we ergens eind 2015 deze boompjes nog eens een keertje opnieuw bespreken, en dan is het altijd leuk om te horen wat je er mee gedaan hebt, hoeveel bemest, enz. Ik wens iedereen alvast veel succes met zijn exemplaar!

Tot de volgende!

Hans

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »