EUK vergadering 2 september 2013 – Lezing Teunis Jan Klein

Voor deze vergadering hadden we Teunis Jan Klein opnieuw uitgenodigd om een soort van vervolg ‘te breien’ aan zijn vorige lezing over boomfysiologie. Deze keer zijn we echter wat dieper ingaan over de opkweek van bonsai: de methodes, de technieken, de stamdikte, het doel en de methode bepalen, enz. Een beetje het in de praktijk brengen van de theorie die we vorige keer geleerd hadden, waarbij we dan doelgericht deze kennis gaan toepassen, om deze praktisch maken…

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 001

Volgens Teunis Jan zijn bij de opbouw van bonsai drie belangrijke punten die men niet uit het oog mag verliezen, namelijk botanie oftewel de botanische kennis van de plantensoort in kwestie, esthetiek oftewel de schoonheid van de kunst, en techniek. Slechts met deze drie punten in het achterhoofd, moet men in staat zijn om mooie bonsai op te kweken. Er is natuurlijk ook de fasering in de opbouw, waarbij men rekening houdt in welke fase van opbouw men zit. Eerst zal men starten met de opkweek (meestal in volle grond), daarna de opbouw van de vertakking (dit kan al in een trainingspot zijn), de verdere  verfijning (in een bonsaischaal), en de rijpheidsfase waar men de vertakking zo goed mogelijk probeert te verbeteren, en de boom uiteindelijk ‘tentoonstellingsklaar’ wordt. Belangrijke punten hierbij zijn het wortelvolume, de watergift, en de voeding van de boom. Als je deze dingen goed kunt ‘controleren’, zal het je taak zeker vergemakkelijken.

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 002

Teunis Jan aan het woord…

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 005

Klaar en duidelijke uitleg…

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 006

Misschien wel het allerbelangrijkste is om van in het begin al goed te weten wat je uiteindelijk wil bereiken, en er een goed idee van te hebben hoelang dit zal duren. Door het correct bepalen van je doel, kan je hier ook rekening mee houden bij de verschillende fases van opbouw van je bomen. Als het plaatje uiteindelijk groeitechnisch klopt, en men de esthetiek van de opbouw van een boom begrijpt, kan men de bomen indien nodig tijdig bijsturen om het gewenste resultaat te bereiken. Voorwaarde is dat de boom en de verzorger hierin elkaar heel goed begrijpen, en men op de juiste tijdstippen de nodige technische ingrepen uitvoert. Het aflezen van de gezondheid van je bomen is dan ook heel belangrijk! Ken je bomen goed, en als je iets abnormaals opmerkt, dien je tijdig te reageren om één en ander bij te sturen!

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 010

Af en toe werd er heel wat genoteerd door de clubleden, het zijn dan ook vlijtige studenten!

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 011

Bespreking van de Carpinus orientalis van Marinko…

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 012

Ook deze mooie olijf van Marinko passeerde de revue…

EUK vergadering 2 september 2013 Lezing TJ Klein 015

En ook deze Taxus van Walter werd uitvoerig besproken…

Al snel was deze mooie avond en duidelijk lezing van Teunis Jan weeral voorbij, en ik meen toch te mogen zeggen dat hij weer zeer goed werk heeft geleverd. Hij kan als geen ander in klaar en duidelijke taal uitleggen wat er te vertellen valt over het thema. We zien hem dan zeker en vast nog wel eens ooit terug voor een nieuwe lezing in onze club…

Tot de volgende !!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »